تعهد سازمانی  کارمندان به شغل خود

Drag to rearrange sections
Rich Text Content

تعهد سازمانی  کارمندان به شغل خود

یکی از مشخصه های یک کارمند عالی تعهد سازمانی اوست. تعهد سازمانی نشانگر وابستگی عاطفی فرد به سازمان است و مراد از آن، درجه همانندسازی روان شناختی فرد به سازمانی است که برای آن کار می کند.

به گزارش روزنامه اقتصادی فرصت امروز تعاريف زيادي از تعهد وجود دارد تعهد را می توان نوعي الزام دانست كـه  آزادي عمل را محدود مي كند . دلايل زيادي وجـود دارد از اينكه چرا يك سازمان بايستي سطح تعهد سازماني اعـضايش را افـزايش دهـد:

اولاً تعهد سازماني يك مفهوم جديد بوده و به طور كلي با وابـستگي و رضايت شغلي تفاوت دارد. براي مثال، پرستاران ممكن است كاري را كه انجـام مـي دهنـد دوست داشته باشند، ولي از بيمارستاني كه در آن كار مي كننـد، ناراضـي باشـند كـه در آن صورت آنها شغل هاي مشابه اي را در محيط هاي مشابه ديگـر جـستجو خواهنـد كـرد. يـا بالعكس پيشخدمت هاي رستوران ها ممكن است، احساس مثبتي از محيط كار خـود داشـته باشند، اما از انتظار كشيدن در سر ميزها يا به طور كلي همان شغلشان متنفر باشند. ثانياً تحقيقات نشان داده است كه تعهـد سـازماني بـا پيامـدهايي از قبيل رضايت شغلي حـضور ، رفتـار سازماني فرا اجتماعي و عملكرد شغلي رابطه مثبت و با تمايل به ترك شغل رابطـه منفـي دارد.

 

به زبان ساده تعهد سازمانی، تعلق خاطری است هر یک از کارکنان نسبت به سازمانی که در آن مشغول به کار هستند احساس می‌کند. تعهد سازمانی را می‌توان با میزان آمادگی افراد یک سازمان به درونی کردن ارزش‌های سازمان اندازه‌گیری کرد. علاوه بر این تعهد سازمانی را می‌توان بر حسب درجه‌ی تکمیل مسئولیت‌ها و وظایف کارکنان مورد ارزیابی قرار داد. اندازه‌گیری تعهد سازمانی با مشاهده‌ی رفتار افراد در محل کار نیز امکان‌پذیر است.

شما اگر به سازمان خود تعهد دارید می توان از شما به عنوان یک کارمند عالی یاد کرد. این تعهدات را می توان به تعهدات عاطفی ، تعهدات هنجاری و تعهدات پایدار تقسیم بندی کرد . گاهی شما دلبسته سازمان یا شرکت خود هستید . شما سازمان خود را دوست دارید و دیگران را برای همکاری دعوت می کنید . این دلبستگی تاثیر خوبی بر عملکرد سازمان دارد و به نسبت دو تعهد دیگر ارزشمند تر است. گاهی کارمند در یک اداره یا سازمان به دلیل این که جایگرین مناسبی ندارد سالهاست که در آن پست فعالیت می کند اما به دلیل نداشتن تعهد عاطفی امکان دارد از سازمان خود در بیرون از سازمان بدگویی کند اما کسی که تعهد عاطفی دارد خود را عضو این خانواده می داند و هیچ گاه  در باره سازمان خود بدگویی نمی گوید.

 در تعهد پایدار سازمانی کارمند نمی تواند کار را ترک کند و الزامات قانونی و قواعد سازمانی او را به ماندن وا می دارد از این رو این تعهد چندان کارایی برای بهره وری سازمانی ندارد.

در تعهد  هنجاری مساله فرق دارد . تعهد هنجاری بر وظایف و مسئولیت‌ها استوار است و همچنین میزانی که کارکنان حاضرند جدا از الزاماتی که با آن مواجه‌اند در سازمان بمانند. گاهی در کسب‌وکارهای کوچک پرداخت‌ها به تأخیر می‌افتند و کارکنان متحمل کاهش یا تعویق دستمزد می‌شوند، با این حال کار را ترک نمی‌کنند زیرا نمی‌خواهند کارفرما را در شرایط دشوار رها کنند. تعهد هنجاری از وظیفه‌ی اخلاقی و سیستم ارزشی فرد نشات می‌گیرد. تعهد هنجاری می‌تواند ناشی از تعهد عاطفی باشد یا در نتیجه‌ی اجتماعی شدن در محل کار و احساس تعهد به همکاران به وجود بیاید.

شما برای این که یک کارمند عالی باشید باید تعهد عاطفی بالایی به سازمان خود داشته باشید و بر اساس این تعهد ،تعهد هنجاری شما نیز شکل می گیرد و اگر چهار ماه حقوق نگرفتید داد و قال راه نمی اندازید بلکه عاشقانه به کار خود ادامه می دهید چون هم تعهد عاطفی دارید و هم تعهد هنجاری . و همین تعهدات شما زمینه را برای ارتقای موقعیت شغلی شما فراهم می کند و می توانید به یک کارمند عالی رتبه در سازمان یا شرکت خود تبدیل شوید.

تحقیقات نشان می‌دهند که تعهد کارمندان در سوددهی سازمان‌ها بسیار موثر است و نباید نادیده انگاشته شود. براساس آمارها ۶۹٪ از کارکنان با دریافت ۵٪ حقوق بیشتر، کار فعلی خود را رها می‌کنند، این در حالی‌است که کارکنان متعهد با ۲۰٪ حقوق بیشتر از کار فعلی خود دل می‌کنند.

شما سعی کنید کارمند متعهدی به شرکت خود باشید تا امکان رشد شما فراهم شود. البته مدیران سازمان نیز باید وظایف خود را به درستی انجام دهند تا ارتباط دو گانه میان شما و سازمان برقرار شود.

 موسسه گالوپ ارتباط میان تعهد کارکنان و عملکردها را موردبررسی قرار داده و به نتایج زیر دست یافته است:

مشتریان از کارکنان متعهد نسبت به سایر کارکنان راضی‌تر هستند. کارکنان متعهد اغلب سودآوری بیشتری نسبت به بقیه دارند.بهره‌وری کارکنان متعهد بالاتر از بقیه است.حجم معاملاتی که کارکنان متعهد ارائه می‌دهند نیز بیشتر از بقیه است.نرخ غیبت و کم‌کاری کارکنان متعهد نسبت به بقیه پایین‌تر است.

از این رو مدیران همواره به دنبال کارمندان متعهدند تا با آسودگی خیال بتوانند به افزایش بهره وری سازمان خود فکر کنند. وقتی در کنار مدیران، کارمندان عالی حضور داشته باشند همه چیز برای رشد و توسعه و افزایش بهره وری مناسب فراهم است. بدون تردید مدیران به دنبال افراد متعهدی هستند تا آنها را به استخدام شرکت خود  درآورند. اگر شما  هنوز تعهد خود را به سازمان اثبات نکردید از همین  الان اقدام کنید و فعالیت های همسو و هماهنگی در جهت کارایی و اثر بخشی و بهره وری بیشتر سازمان خود اجرا کنید. منتظر سازمان نمانید. شما گام اول را بردارید و وفاداری و تعهد سازمانی خود را اثبات کنید آن گاه سازمان مجبور می شود به خواسته های شما احترام بگذارد.

 

 

rich_text    
Drag to rearrange sections
Rich Text Content
rich_text    

Page Comments